Giám định hài cốt – liệt sỹ để xác định chính xác có phải là hài cốt của người thân.

Bảng giá xét nghiệm Hài cốt liệt sỹ

  • Sử dụng hóa chất giải trình tự gen BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit của hãng AppliedBiosystem – Mỹ.
  • Giải trình tự vùng HV1 và HV2 của ADN ty thể, so sánh bằng phần mềm SeqScape với ngân hàng gen chuẩn.
  • Phân tích trình tự ADN ty thể, độ chính xác 99,99%.

Phân tích quan hệ: Hài cốt người chết, Hài cốt liệt sĩ

Mục đích30 Ngày20 Ngày
– Dân sự cho cá nhân biết sự thật7 triệu8 triệu
– Thêm người thứ 33.5 triệu3.5 triệu

Đăng ký tư vấn miễn phí

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

Trung Tâm Xét Nghiệm ADN Tại TP.HCM

255-257 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 0975 684 353 – Ms. Hạnh

Email: XetNghiemADN.co@gmail.com

Đăng ký tư vấn

Thông tin liên hệ

255-257 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: 0975 684 353

Email: XetNghiemADN.co@gmail.com