Các dịch vụ xét nghiệm adn tại trung tâm

Địa chỉ xét nghiệm ADN tin cậy cho mọi người và cơ quan trong và ngoài nước tin dùng, trong nhiều năm qua chúng tôi đã thực hiện hàng nghìn xét nghiệm ADN cho mục đích dân sự và hành chính pháp lý.